Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van DAROMA Fotografie.
 2. Deze voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door DAROMA Fotografie  worden aangepast.
  DAROMA Fotografie heeft in de loop van de jaren zijn eigen stijl van fotograferen en afwerking ontwikkeld. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de wensen van de opdrachtgever, maar op de stijl, de manier van fotograferen en op de werkwijze valt later niet op terug te komen.
 3. Het is voor DAROMA Fotografie belangrijk dat hij voor promotiedoeleinden met zijn werk naar buiten kan treden. Daarom wordt er altijd een selectie gemaakt in overleg met de opdrachtgever van het fotowerk dat op website en de sociale media wordt gepubliceerd. DAROMA Fotografie neemt geen opdrachten aan als de foto's niet mogen worden gepubliceerd.
 4. DAROMA Fotografie is niet aansprakelijk voor afdrukken die niet door hem zijn gemaakt. Klachten over de kwaliteit, kleur en contrast ten gevolge van het afdrukken of bewerken van de foto's bij derden worden niet in behandeling genomen.
 5. Op alle foto's en werken van DAROMA Fotografie rust auteursrecht. Het is niet mogelijk om in het bezit te komen van de rechten van deze foto's en werken, deze blijven te allen tijde het eigendom van DAROMA Fotografie.
 6. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. DAROMA Fotografie bewaart de bewerkte foto’s voor 3 maanden. Daarna worden deze verwijderd. DAROMA Fotografie is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van de foto's door overmacht zoals brand, diefstal of een computercrash.
 7. In geval van slecht weer (regen, sneeuw, koude, gepaard gaande met harde wind) kan de fotoshoot worden afgezegd. Dit kan tot uiterlijk tot 3 uur vóór de fotoschoot in overleg worden besloten door DAROMA Fotografie of de opdrachtgever.
 8. De bewerkte foto's worden in hoge resolutie, (alsook in lage resolutie met logo/naamsvermelding voor internet uploads) binnen twee tot drie weken na de fotosessie geleverd, tenzij anders is overeengekomen.
 9. Betalingen worden na ontvangst van de foto's in contanten of via bankoverschrijving gedaan.
 10. Er worden geen onbewerkte fotobestanden geleverd, ook niet tegen betaling.
 11. Er worden geen foto's geleverd die door de fotograaf niet zijn geselecteerd voor vrijgave.
 12. De foto's dragen een licentie van: Creative Commons Naamsvermelding-Niet Commercieel-Gelijke Delen-4.0 Internationale-licentie (CC BY-NC-SA 4.0). Volg deze link a.u.b. en lees dit even door, zodat u weet wat u wel en niet met de foto's kan doen.
 13. Het is voor DAROMA Fotografie belangrijk dat hij voor promotiedoeleinden met zijn werk naar buiten kan treden. Daarom wordt er altijd een selectie gemaakt van het fotowerk dat op de website en de sociale media van DAROMA Fotografie wordt gepubliceerd.
 14. DAROMA Fotografie behoudt zich het recht voor het publiceren van een selectie van de gemaakte foto's op zijn website, fotofora ter beoordeling van de technische kwaliteit en sociale media.
 15. Beide partijen zowel DAROMA Fotografie als opdrachtgever mogen de foto's niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder elkaars schriftelijke toestemming. 
 16. Tijdens bruidsreportages dient de opdrachtgever er kennis van te nemen dat DAROMA Fotografie niet wordt gehinderd  door fotograferende familieleden, vrienden en of kennissen zodanig dat het gezichtsveld van de fotograaf dusdanig ontnomen wordt dat de fotograaf belemmerd wordt in zijn werk. Eventuele belangrijke shots gemist door deze situatie kunnen niet worden verhaald op DAROMA Fotografie.
 17. Voor fotoshoots, bruidsreportages en reportages worden geen reiskosten verrekend voor 10 km heen en 10 km terug vanaf postcodegebied 5121 VD daarna geldt er een km vergoeding van 30 cent per km en eventueel gemaakte parkeerkosten. 
 18. Bij onvermogen, als DAROMA Fotografie niet in staat is wegens ziekte, ongeval en andere ernstige zaken op de geplande fotodag zijn afspraak niet na kan komen, zal er al het mogelijke gedaan worden om voor een vervangende fotograaf te zorgen. Echter kan daar geen garantie voor gegeven worden. Eventuele schade daaruit ontstaan kan niet verhaald worden op DAROMA Fotografie.